engin_mutlu

Sirkuler

2017 - 50 - 2017 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

VERGİ SİRKÜLERİ
Sirküler Tarihi: 30.10.2017
Sirküler No :2017 / 50
Konu 2017 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları
 
Bilindiği üzere 217 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde “Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemede T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazetede geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır” denilmektedir.
 
İlgili tebliğ kapsamında, 2017 yılı 3. geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 30.09.2017 tarihi itibariyle dikkate alınacak T.C. Merkez Bankası kurları aşağıda belirtilmiştir.
 
Yandex.Metrica